Copyright & Trademarks

Copyright and Trademarks

The contents of products and logo of www.modacasa.vn site are the exclusive property of Moda Casa and others. Therefore protected and covered by national and international legislation. Consequently, users are not authorized to use these contents of products, logo for purposes not specifically indicated by the site. In the event of violation, Moda Casa may reserve the right to take action against the violator.

Moda Casa. reserves the right to modify at any time the contents of its site, without prior warning. There is no charge for browsing the www.modacasa.vn  site, portal access is free and registration is discretionary. Information and data in the www.modacasa.vn  portal are carefully verified. We apologise in advance for any inaccuracies and we would ask users to contact us at the addresses below, so we can make rectifications.

For further information please contact: info@modacasa.vn 

Bản quyền và thương hiệu

Moda Casa và các bên khác là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các thông tin sản phẩm được hiển thị trên trang web này. Người sử dụng không được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng và thông tin sản phẩm, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Moda Casa hoặc các bên sở hữu chúng. Nếu vi phạm, Moda Casa cũng có quyền thông báo pháp luật về sự vi phạm đó.

Moda Casa cũng có quyền thay đổi thông tin sản phẩm, khuyến mãi mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, việc truy cập trang www.modacasa.vn được hoàn toàn miễn phí, cũng như việc đăng ký thông tin hoàn toàn tự nguyện. Moda Casa bảo đảm xem xét kỹ các thông tin trước khi đăng tải trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin lỗi trước nếu như có bất kỳ thông tin nào chưa đúng, xin vui lòng liên hệ thông báo sớm cho chúng tôi theo theo hộp thư dưới đây.

Địa chỉ liên hệ email: info@modacasa.vn