Woman Day Special: Sale off 50% All Item

HAPPY WOMEN'S DAY !

Moda casa sẽ giảm giá 50% cho tất cả items , số lượng có hạn... Chương trình được áp dụng từ ngày 03/03 tới ngày 08/03/2014

Office and Showroom
8th floor 250 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3, HCMC (near Tao Dan Park)
1st floor 8D Nguyen Thi Minh Khai, Da Kao Ward, District 1, HCMC (near Nguyen Binh Khiem)
 
Hotline: (08) 6686 3959 / 0123 6666388

 

DATE
02 Mar 2014